முகநூல் இணைக்கப்பட்ட sns3 பதிவிறக்க Tamil
img

ஒற்றை அமரும் வால்வு(கூண்டு)

img

ஒற்றை அமரும் வால்வு

img

மிதக்கும் பந்து வால்வு

img

ட்ரூனியன் ஏற்றப்பட்ட பந்து வால்வு

img

Flanged Ruber Lined Butterfly Valve

img

டிரிபிள் ஆஃப்செட் பட்டாம்பூச்சி வால்வு

img

வேஃபர் ரூபர் லைன்ட் பட்டாம்பூச்சி வால்வு

img

கேட் வால்வு

img

குளோப் வால்வு

உங்கள் செய்தியை விடுங்கள்